samenwerken aan jouw bedrijf?

leer ons kennen

Karin Langhout-Elzinga en Erik Pel zijn de oprichters van De Bakenmeesters. Karin en Erik kennen het bedrijfsleven als geen ander. Hun jarenlange ervaring in directie- en managementfuncties en ontmoetingen met andere ondernemers, heeft hun geïnspireerd om De Bakenmeesters op te richten. Ze herkennen de ondernemersuitdagingen en spreken de taal van de ondernemers.

Voor boeiend ondernemen

Wij vinden dat het voor iedere ondernemer boeiend moet zijn om te ondernemen, zeker gezien alle uitdagingen en continue veranderende omstandigheden. Dit vertaalt zich in onze business:  het ondersteunen en stimuleren van ondernemers en bedrijven op een praktische wijze bij de realisatie van hun plannen en ambities, zodat zij succesvol kunnen ondernemen en groeien.

visie & missie

Visie

Onze visie is dat het tijdig verzetten van de bakens essentieel is voor succesvol en boeiend ondernemen.

 
Missie

Onze missie is het faciliteren van MKB-ondernemers om hun onderneming wendbaar en weerbaar te maken met het oog op het toekomstbestendig ondernemen. We dragen bij aan een impactvolle economie en een b(l)oeiend economisch klimaat.

versterken & verbinden

Onze dagelijkse bezigheden, de economische ontwikkelingen, onze kennis van de markt en ons netwerk, hebben ervoor gezorgd dat we, naast onze advies werkzaamheden, eveneens initiatieven ontwikkelen ten behoeve van het MKB en het ondernemerschap. Hierbij staat het verbinden en versterken van partijen centraal.

De initiatieven ontwikkelen we voor een divers gremium, zoals provincies, gemeenten, scholen en ondernemersverenigingen.

 
Onze initiatieven

MKB Ondernemerstafel

Het faciliteren van een bijeenkomst waarbij je met een kleine groep van maximaal 8 ondernemers vraagstukken en andere uitdagingen van het ondernemerschap met elkaar deelt. Je ontmoet andere ondernemers, je kunt kansen en economische uitdagingen delen, vragen stellen, ideeën toetsen, etc. Het tafelgesprek duurt ca. 2 uren.

MKB Masterclasses

Het ontwikkelen en geven van Masterclasses voor ondernemersverenigingen. Het onderwerp wordt in samenspraak met de ondernemersvereniging bepaald.

MKB Ondernemers College

Het versterken van het ondernemerschap door het MKB Ondernemers College. Het doel is om de kennis van ondernemers te vergroten, kennis te delen en een waardevol netwerk te bouwen. Klik hier voor meer informatie over het MKB Ondernemers College.

Project- en programma management

Als kwartiermaker of project- of programma manager bedenken we en voeren we concepten uit waarbij de verbinding tussen ondernemers en een derde partij (bijv. de overheid) centraal staat.


ambacht als metafoor

Van oudsher is de ‘bakenmeester’ een nautisch ambacht. De bakenmeester was verantwoordelijk voor een deel van de rivier en hield het tij in de gaten. Het was zijn taak om tijdig de bakens te verzetten zodat de scheepvaart ongehinderd door kon varen. Een prachtige metafoor voor onze werkzaamheden: wij kijken met de ondernemers mee naar de bedrijfskoers en richten ons op de strategische bedrijfsontwikkeling van ondernemingen en organisaties om daarmee de ‘bedrijfsbakens’ te beoordelen op hun positie. We bieden bedrijfsadvies  tijdelijk onze expertise  (interim).

wat klanten vinden