klantverhalen

casus Bles Dairies

De achtergrond
Bles Dairies is een internationaal opererend bedrijf in de zuivelsector en gevestigd in Leeuwarden. Vanuit Nederland worden diverse landen bediend met praktische knowhow op alle facetten van rundveeverbetering, zuivel en zuivelverwerking. Bles Dairies is opgericht in de jaren ‘80 en is sinds die tijd uitgegroeid tot een gerenommeerde wereldspeler in de keten van zuivel.

De casus
De behoefte van de nieuwe directie van Bles Dairies is het vergroten van de bekendheid van het dienstenpakket en het bevorderen van de synergie tussen de diverse bedrijfsactiviteiten. Hiermee wil Bles Dairies zich als één organisatie positioneren in de zuivelketen. Aan De Bakenmeesters is het verzoek neergelegd om een strategisch propositieplan te ontwikkelen, zowel voor de interne als ook voor de externe organisatie. Daarnaast is er gevraagd de medewerkers actief te betrekken bij het plan. Tot slot is er de wens voor ondersteuning om de gemaakte plannen te implementeren in de organisatie met oog voor mens en processen.

De aanpak
Om een goed beeld te krijgen van de kernwaarde van Bles Dairies is er samen met de directie een propositie-scan gemaakt van de bedrijfsactiviteiten waarin klantsegmenten, verkoopkanalen en het businessmodel besproken en geanalyseerd zijn. Op basis hiervan is er gezocht naar de gemene deler binnen de bedrijfsactiviteiten. Onder de nieuwe propositie ‘Next level in Dairy’ is het concept gepresenteerd aan de medewerkers.

Om de bekendheid, synergie en het eigenaarschap van de bedrijfsactiviteiten te vergroten, is er gekozen om deze onder te brengen in businessunits. Door de focus op Herd, Farm, Dairy en People ontstaat er een schaalbaar plan waarop de bedrijfsprocessen ingericht kunnen worden.

De implementatie

Vanuit dit concept zijn de activiteiten van Bles Dairies verder in kaart gebracht, tezamen met de medewerkers. Hierbij heeft iedere businessunit eigenaarschap over de toegevoegde waarde bij de specifieke klantgroep. Doel hiervan is om de maximale klantwaarde te leveren en de klant daadwerkelijk de volgende stap te laten zetten.

De klantervaring
Jurjen Boerrigter, Algemeen Directeur van Bles Dairies, omschreef het proces als volgt:

De kennis en ervaring van De Bakenmeesters rondom bedrijfsontwikkeling is zodanig dat ze ons met prikkelende vragen hebben laten nadenken over onze bedrijfsactiviteiten. Met een onafhankelijke en kritische blik kijken ze net even anders naar ons bedrijf waardoor ze ons weer op scherp zetten.

Met name door het delen van ervaringen, het noemen van voorbeelden en casussen van buiten de sector te presenteren weten De Bakenmeesters ons vizier te verruimen en de essentie te doorgronden. Wat ook erg prettig is, is dat ze het volledige proces van het inzetten van de nieuwe bedrijfskoers bewaken.

Daarnaast laten ze de medewerkers actief bijdragen in het proces, waardoor er draagvlak gecreëerd wordt voor de nieuwe richting. Met het strategisch propositieplan hebben we een duidelijke koers, groot potentieel en new business mogelijkheden geformuleerd waar ons bedrijf de komende jaren vol energie mee aan de slag gaat!

www.bles-dairies.nl

 

casus Bouwtechnics

De achtergrond
In Augustinusga is Bouwtechnics gevestigd. Een snelgroeiend bedrijf dat zich richt op het automatiseren en robotiseren van productieprocessen. Het bedrijf heeft klanten in heel Nederland en kenmerkt zich door de doeners-mentaliteit en het ontwerpen van klantspecifieke oplossingen.

De casus
Josper Bouwer is de tweede generatie van het bedrijf en heeft onlangs het stokje overgenomen van zijn vader. Josper wilde zijn eigen identiteit aan het bedrijf geven en zocht naar hoe hij deze verandering tot stand kon brengen. Het bedrijf is groeiende en wil de dienstverlening uitbreiden om nog beter aan de klantvraag te kunnen voldoen. Bouwtechnics wil de klanten aantrekken die bij het bedrijf en de manier van werken passen. Voor de groeistrategie was Josper op zoek naar een duidelijke koers en het aanbrengen van focus in de productieprocessen.

De aanpak
De huidige propositie en de processen zijn geanalyseerd en middels een interactieve sessie is de kern van het bedrijf in kaart gebracht. Er is een missie en visie geformuleerd die aansluiten bij de identiteit van het bedrijf en de kernwaarden van de organisatie zijn benoemd. Er is stilgestaan bij de kerntaken, het productieproces en welke type klanten hierbij passen. Dit als de basis voor een duidelijke propositie en het definiëren van (nieuwe) markt- en klantsegmenten. Uiteindelijk is er een bedrijfsplan opgeleverd met een duidelijke koers, een heldere strategie en bijbehorend stappenplan. 

De klantervaring 

Josper Bouwer, Algemeen Directeur van Bouwtechnics, omschreef het proces als volgt:

Als aan het water gevestigd bedrijf leek het een logische stap om met De Bakenmeesters in zee te gaan. Samen hebben we gekeken welke kant we op willen en daarna wat de stip op de horizon is. Hieruit ontstaan concrete stappen die je als ondernemer nodig hebt. Erik en Karin zijn toegankelijk, prettig in contact en bovenal ter zake kundig. We hebben de samenwerking als fijn en zinvol ervaren en sluiten niet uit dat we in de toekomst eventueel nog eens samen aan boord gaan.

www.bouwtechnics.nl