klantcasus


Rients Faber licht & geluid

Martin Faber en Anouk Frye hebben het bedrijf een aantal jaren geleden overgenomen van Martins vader en naamgever van het bedrijf Rients Faber. In de beginperiode hebben ze met name gefocust op de interne organisatie. Nu deze fase afgerond is, komt de vraag naar de marktbewerking en de propositie van Rients Faber aan bod komt. 


Bouwtechnics

Josper Bouwer is de 2e generatie van het bedrijf en heeft onlangs het stokje overgenomen van zijn vader. Het bedrijf kende een reactieve dienstverlening had en een diversiteit aan werkzaamheden. Dit resulteerde in druk zijn met verkeerde zaken, inefficiënt werken en slecht opbouwen van referenties. Kortom: verkeerde drukte. Met de overname, de groei en de ambities was de vraag om het bedrijf een duidelijkere propositie te geven.


De Haan Bouwbedrijf

Albert de Haan is het bedrijf in 2003 gestart met de ambitie om de ‘dorpstimmerman’ te behouden in Buitenpost. Deze missie is meer dan geslaagd. Met de groei van het bedrijf komt de vraag naar voren: op welke wijze laat ik mijn bedrijf de komende jaren doorgroeien? Naast een duidelijke koers komt ook de vraag rondom de gewenste bedrijfsorganisatie naar voren. Tot slot is de wens om de medewerkers te betrekken in de plannen.