klantcasus

Helwa Wafelbakkerij

De achtergrond

Helwa is gevestigd in Hallum en heeft een rijke traditie in het bakken van wafels. Ze innoveren voortdurend om aan de behoeften van hun klanten. De wafel staat centraal. Voor nationale en internationale klanten verzorgt Helwa het volledige proces van innovatie tot verpakking. Zo voegt Helwa waarde toe aan het private label proces.

De vraag

De zussen Maaike Nynke, Welmoed en Dieuwke Hellema staan sinds kort aan het roer van hun familiebedrijf. De zussen zien veel mogelijkheden en hebben hun eigen koers uitgezet. Het managen van deze koers, inclusief processen, organisatie en communicatie, in combinatie met hun nieuwe rollen, brengt uitdagingen met zich mee. Specifiek is de vraag om als klankbord voor de directie te fungeren bij de verschillende vraagstukken. 

De aanpak

Met de door Helwa geformuleerde ambities, doelen en bijbehorende plannen als vertrekpunt, hebben we een analyse gemaakt van de impact van deze ambities op de huidige organisatie. Daarbij hebben we eveneens gekeken naar de huidige communicatie- en organisatiestructuur. Door deze twee analyses naast elkaar te leggen, werden de aandachtspunten duidelijk. Met deze kennis zijn er acties ontwikkeld en aanbevelingen gedaan. De organisatie voert stapsgewijs aanpassingen door die leiden tot het realiseren van de ambities. Dat geeft overzicht en vertrouwen. Als sparringpartner van de directie blijven we annex met de voortgang en de koers van de nieuwe directie.

 
De ervaring

Maaike Nynke, Welmoed en Dieuwke omschreven het proces als volgt:

De toegankelijkheid van Erik en Karin was voor ons erg prettig. Hierdoor was er gelegenheid voor een open gesprek om de uitdagingen binnen ons bedrijf te bespreken. Een frisse blik levert nieuwe inzichten. De ervaring en methodes die Erik en Karin hanteren, droegen bij aan het vorm geven en concreet maken van bepaalde open eindjes op strategisch gebied.

Helwa.nl