klantcasus

Dagros

De achtergrond

Op het industrieterrein in Beilen is groothandel Dagros gevestigd. Met een ruim assortiment non-food artikelen bedienen ze zakelijke klanten in heel Nederland. Het bedrijf van de broers Henk-Jan en George Snijder kent een mooie geschiedenis waarbij twee bedrijven samengevoegd zijn tot het huidige Dagros.

 
De vraag

De DGA’s Henk-Jan en George willen het bedrijf naar een volgende fase leiden waarbij het voor hun belangrijk is dat het bedrijf overdraagbaar is. Het bedrijf is de afgelopen jaren gegroeid, maar de processen en de interne organisatie zijn niet meegegroeid en onderbelicht gebleven. Het bedrijfsfundament moet op orde zodat er weer een basis is om op verder te groeien. Daarnaast willen de broers dat er waarde wordt gecreëerd. Dit vormden de uitgangspunten voor de procesverbetering, analyse van de groeimogelijkheden en het versterken van de propositie.

De aanpak

Er is gekozen voor een brede aanpak binnen de organisatie. Het key-personeel is geïnterviewd waardoor er goed en overall beeld is ontstaan van de huidige processen en de mogelijkheden van Dagros. Deze informatie was de input voor de heisessie waarbij het gehele managementteam betrokken werd. Er ontstond een mooie dialoog waarbij de kaders en de mogelijkheden in kaart zijn gebracht. Op basis hiervan is het Business Model Canvas ingevuld waarbij eveneens de visie en de missie herijkt zijn. In de vervolgbijeenkomsten is de waardepropositie tegen het licht gehouden en zijn de groeimogelijkheden besproken. Hierna zijn de hoofdprocessen in kaart gebracht en het bijbehorende organisatieschema uitgeschreven. Uiteindelijk is er een meerjarig bedrijfsplan gecreëerd met als belangrijkste punten: vernieuwde propositie, organisatieaanpassing, procesverbeteracties en de rol van de DGA’s. Het bedrijfsplan geeft richting voor de komende jaren.

 
De verandering

De grootste verandering voor deze nieuwe fase van het bedrijf is de rol van de DGA’s. De beide broers treden terug uit de directie en dragen de dagelijkse leiding over aan de bedrijfsleider, die Algemeen Directeur wordt. Doordat het toekomstplan gezamenlijk (met oude en nieuwe directie) is gemaakt, is er draagvlak bij iedereen. Na de presentatie van het plan, hebben we de eerste maanden ondersteuning geboden bij het managementoverleg, advies gegeven over het betrekken van de medewerkers bij de veranderingen en de afspraken met de accountant bijgewoond om de nieuwe structuur te formaliseren. Hiermee is de verandering geborgd.

 
De ervaring

Henk-Jan en George omschreven het proces als volgt:
“In een open sfeer is met en door De Bakenmeesters op een gestructureerde methode ons eigen bedrijf geanalyseerd op sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen. Daarbij kwam uitdrukkelijk onze eigen invloed op de bedrijfsontwikkeling en bedrijfscultuur aan bod.

Met de verkregen inzichten en op basis van de ontvangen adviezen hebben wij onze strategie voor de komende jaren kunnen formuleren in een Plan van aanpak.
De ondersteuning vanuit De Bakenmeesters bij het op gang brengen van de uitvoering van de plannen hebben wij ook als nuttig en nodig ervaren. We hebben daarmee de benodigde focus op de noodzakelijke veranderingen kunnen vasthouden.

Inmiddels zijn er aanzienlijke veranderingen in gang gezet, en is er nieuw elan ontstaan. Onze  veranderde rol van dagelijkse operationele bemoeienis naar meer helicopterview en projectmatige ondersteuning van de nieuwe directeur is een goede zet gebleken en geeft ruimte aan doorontwikkeling van het bedrijf.”