100-dagen programma

Bouwbedrijf De Haan

De achtergrond

In Buitenpost is De Haan Bouwbedrijf actief op het gebied van verbouw, bouw en renovaties voor zowel particulier als zakelijke klanten. Met het oude ambacht van een echt timmerbedrijf richt het bedrijf zich op de complexere (ver-) bouwvraagstukken zoals monumentale woonboerderijen, uitbouwmogelijkheden en het neerzetten van schuurwoningen.

De vraag

Albert de Haan is het bedrijf in 2003 gestart met de ambitie om de ‘dorpstimmerman’ te behouden in Buitenpost. Deze missie is meer dan geslaagd. Met de groei van het bedrijf komt de vraag naar voren: op welke wijze laat ik mijn bedrijf de komende jaren doorgroeien? Naast een duidelijke koers komt ook de vraag rondom de gewenste bedrijfsorganisatie naar voren. Tot slot is de wens om de medewerkers te betrekken in de plannen.

De aanpak

Om de koers voor De Haan Bouwbedrijf te bepalen hebben we Albert gevraagd wie er binnen zijn ondernemersnetwerk, naast de medewerkers, waardevolle input kan en wil leveren. Hierdoor is ook de accountant aangeschoven en zijn we gestart om de historie van het bedrijf tot en met de huidige situatie in kaart te brengen. Op basis van dit fundament is er in een brainstormsessie gekeken naar talrijke mogelijkheden om te groeien. Al deze mogelijkheden zijn grondig geanalyseerd, voorzien van een score en getoetst op de randvoorwaarden en snelheid om in de bedrijfsvoering in te voeren.
Met de uitkomst is de top 3 aan mogelijkheden geprojecteerd op de huidige bedrijfsvoering en daarmee inzichtelijk gemaakt wat de impact is op het bedrijf. Samen met de medewerkers is er besloten welke koers het bedrijf de komende jaren gaat varen.

 
De ervaring

Albert de Haan omschreef het proces als volgt:

Het was echt fijn om samen te werken met De Bakenmeesters voor mijn plannen om mijn bouwbedrijf uit te breiden. Ze kijken met een frisse blik naar mijn bedrijf en dat is anders dan alleen vanuit de bouwwereld. Ik ben een timmerman, dus het uitwerken van plannen is niet echt mijn ding. Ik had iemand nodig die weet hoe je bedrijfsplannen maakt en zij hebben mijn ideeën omgezet in concrete stappen. Met hun hulp heb ik stappen gezet die ik anders nooit zou hebben gemaakt. Het was een fijn proces. Ze hebben me niet alleen geholpen met het opstellen van een gedetailleerd plan voor de komende vier jaar, maar hebben me ook voorzien van een duidelijke route. Al deze informatie is verwerkt in een bedrijfsplan dat dienst doet als mijn kompas voor de toekomst.

De Haan Bouwbedrijf