klantcasus

Rients Faber licht & geluid

De achtergrond

Rients Faber in gevestigd in Twijzel en versterkt de beleving in zakelijke omgevingen met diverse licht- en geluidsoplossingen. Het bedrijf kenmerkt zich door een hoge servicegraad van advies tot onderhoud. De klantenkring is breed en divers en bestaat uit o.a. hotel en restaurants, kerken, monumentale panden en aula’s.

 

De vraag

Martin Faber en Anouk Frye hebben het stokje een aantal jaren overgenomen van Martins vader en naamgever van het bedrijf Rients Faber. In de beginperiode hebben ze met name gefocust op de interne organisatie. Nu deze fase afgerond is, komt de vraag naar de marktbewerking en de propositie van Rients Faber aan bod komt. Hoe gaan we de markt in? Welke doelgroepen bedienen we? Hoe benutten we het onderscheidend vermogen? Zomaar een aantal vragen welke gesteld zijn tijdens het intakegesprek.

De aanpak

Als start vonden er ambitiegesprekken plaats met vragen gericht op de lange termijn doelen, dromen en ambities. Dit gesprek aangevuld met de input van een digitale vragenlijst vormen de basis om het bedrijf in de huidige vorm in kaart te brengen. Door verschillende interactieve sessies en werkvormen is er een concept missie, visie en kernwaarden gepresenteerd als fundament voor de propositie. Hierna is er gekeken naar het bereiken en bedienen van diverse klantgroepen. Hierbij is er per klantgroep grondig gekeken naar de toegevoegde waarde welke Rients Faber levert. Een mooi proces waarbij ook het personeel meegenomen is. Tot slot zijn alle opgedane kennis en gewenste aanpak doorgevoerd in de verschillende bedrijfsprocessen zoals o.a. offertestijl, acquisitieplanning en het inrichten van het beleefcentrum!

 
De ervaring

Martin en Anouk omschreven het proces als volgt:

Wij hebben het proces als zeer verhelderend ervaren. Het heeft ons een duidelijke blik geworpen op ons eigen bedrijf. Door dagelijkse processen die in het bedrijf spelen, kom je niet toe aan dit soort zaken. We zien juist dat dit wel heel belangrijk voor het fundament van ons bedrijf. Het heeft ons ook inzicht gegeven in zaken welke wij beter niet meer kunnen doen, nu weten wij precies waar we sterk in zijn en waar onze kernactiviteiten liggen. De communicatie naar buiten is sterk verbeterd, waarbij wij als bedrijf naar een hoger niveau zijn gegroeid. Voor de toekomst kunnen wij nu beter vooruit kijken en dit geeft dit rust binnen de organisatie.

 

Home