beleid- en strategie ontwikkeling

 

Ondernemen is een avontuur dat voortdurend nieuwe uitdagingen en kansen biedt. Om daarvan te profiteren, moet je flexibel en alert zijn en je durven aan te passen aan de veranderende omstandigheden. Welke kansen pak je? Hoe ga je om met de veranderende arbeidsmarkt? Hoe betrek je je medewerkers? Welke impact heeft wet- en regelgeving? Hoe blijf je ontwikkelen? Ben je wendbaar genoeg met het oog op toekomstige ontwikkelingen? Welke rol speelt digitalisering? Welke professionaliseringsslag kun je nog maken? Wat betekent de energietransitie voor jouw bedrijf? Hoe maak je het bedrijf verkoopklaar? Etc.

Een duidelijk toekomstplan geeft richting aan je bedrijf. Je legt vast wat je wilt bereiken en hoe je dit gaat doet. Met heldere doelen monitor je de voortgang.

Wij maken een op maat gemaakt Plan van Aanpak voor jouw bedrijf, waarin we gebruik maken van praktische en toepasbare modellen, zoals bijvoorbeeld het Business Model Canvas. Wij werken altijd planmatig en resultaatgericht.

 
Van ontwerp tot implementatie

Wij faciliteren je bij het maken van een strategie, het vastleggen ervan in een plan en het uitvoeren van de strategie. Onze werkwijze zorgt ervoor dat er in de toekomst kan worden ingespeeld op kansen in de markt of andere ontwikkelingen én dat de plannen geborgd worden in de organisatie.

 
Dit is onze werkwijze
  • Samen brengen we jouw vraag en ambitie in kaart en bespreken we wat je wensen zijn;
  • We verdiepen ons in de missie, visie, kernwaarden en jouw waardepropositie;
  • We analyseren de huidige organisatie, de markt en de omgeving;
  • We brengen de impact van je ambitie op de huidige situatie in kaart
  • Het groei-/verbeterpotentieel wordt in kaart gebracht;
  • Samen maken we duidelijke keuzes voor de te varen koers;
  • We zorgen voor een passende strategie met concrete stappen richting het einddoel;
  • Aansluitend bieden we ondersteuning in de uitvoering van de plannen.

Benieuw naar wat wij voor jouw bedrijf kunnen betekenen?