bedrijfsfundering

bedrijfsplan

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je niet het maximale uit je bedrijf haalt. De ervaring leert dat veelal structuur in bedrijfsprocessen ontbreekt en de propositie niet op orde is. Voor het bedrijfsplan maken we een scan van de huidige situatie, ontwerpen we de gewenste situatie en benoemen we doelen en actiepunten om de gewenste situatie te bereiken. Breng de basis op orde om je bedrijf te onderscheiden van de concurrentie en om klanten aan te trekken.

structuurplan

Je bent er lekker druk mee; steeds weer de brandjes blussen. Zeg eens eerlijk: word je hier echt blij van? Kom je nog toe aan je werk? Voor het structuurplan maken we een analyse van de oorzaak van de brandjes in je bedrijf en ontwikkelen we verbeteracties om deze te voorkomen. Een structuurplan helpt je om rust te krijgen om bezig te zijn met hetgeen je goed in bent!


businessmodel-check

De veranderingen gaan snel en hebben vroeg of laat impact op je verdienmodel. Wat ga je hier aan doen? Hoe speel je in op veranderingen? Hoe zorg je voor een blijvend passend verdienmodel? Met een businessmodel audit brengen we de huidige verdienmodellen in kaart en vandaaruit benoemen we mogelijkheden om renderend in te spelen op veranderingen.

hoe pakken we dit aan?

We maken kennis onder het genot van een kopje koffie. Tijdens deze afspraak brengen we jouw vraag in kaart. Afhankelijk van jouw wensen, bekijken we op welke wijze De Bakenmeesters toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat is voor iedereen en elk bedrijf anders. Als je blijft doen wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Als dit prima voor je is, ga zo door. Maar als dit niet meer voldoende voor jou is, dan is het zaak om de basis op orde te brengen en bij te schakelen. 

Wil je ook het bedrijfsfundament versterken, het maximale uit je bedrijf halen en goed voorbereid zijn op de toekomst?