voortkabbelen
of de bakens verzetten?

groeistrategie

bedrijfsfundering

bedrijfsopvolging

Je wilt (door)groeien met je bedrijf en tegelijkertijd grip houden op je bedrijf. Hoe houd je focus en hoe neem je de medewerkers mee in de groeiplannen? Bekende uitdagingen voor ondernemers! 

Je wilt het maximale uit je bedrijf halen. Daarvoor is een sterk fundament noodzakelijk en moeten de bedrijfsprocessen en waardepropositie optimaal zijn.

Je gaat het stokje overdragen of krijgt het juist in handen. Een complex proces waarbij het toekomstperspectief en aandacht voor de nieuwe rollen en dynamiek in de organisatie cruciaal zijn.

Als de omstandigheden veranderen, moet je als ondernemer de bakens gaan verzetten.

Welkom, wij zijn De Bakenmeesters en samen met jou verzetten we de bakens! Onze drive is om ondernemers boeiend te laten ondernemen.

Door samen met ons aan je bedrijf te werken, houd je koers, creëer je rust en daardoor kun je net wat scherper aan de wind zeilen.

Ons organisatieadviesbureau is gevestigd in Leeuwarden. We zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen van strategische concepten voor MKB-bedrijven. 

Wij bieden ondernemers ondersteuning tijdens groeifases, bij het verbeteren van hun bedrijfsvoering en bij overnames.

Met De Bakenmeesters haal jij het maximale uit je bedrijf!

voortkabbelen?

Zeg eens eerlijk. Hoe vaak werk jij aan je bedrijf?

De ervaring leert dat dit (te) weinig gebeurt. De dagelijkse operationele zaken vergen alle tijd waardoor er geen of nauwelijks tijd is om na te denken over de volgende stap van het bedrijf. Het gevolg is altijd druk zijn en vaak achter de feiten aan lopen. Het delegeren van taken is lastig waardoor alle taken als een boemerang bij je terugkomen. Er is onvoldoende perspectief en weinig grip. Je vraagt jezelf af of het nog wel leuk is op deze manier.


of de bakens verzetten?

Slechts een klein aantal ondernemers neemt regelmatig de tijd om even afstand te nemen en te reflecteren. Ze ervaren controle door een stip op de horizon. Een strategische koers waardoor ze sneller kunnen beslissen en inspelen op veranderingen in de markt. Dit zie je ook direct terug in de cijfers waardoor je bedrijf letterlijk en figuurlijk meer waard is. Maar bovenal geeft een strategische koers duidelijkheid waardoor het personeel mee kan denken in de operationele stappen. En dat geeft zowel energie als rust.


ambacht als metafoor

Van oudsher is de ‘bakenmeester’ een nautisch ambacht. De bakenmeester was verantwoordelijk voor een deel van de rivier en hield het tij in de gaten. Het was zijn taak om tijdig de bakens te verzetten zodat de scheepvaart ongehinderd door kon varen. Een prachtige metafoor voor onze werkzaamheden: wij kijken met de ondernemers mee naar de bedrijfskoers en richten ons op de strategische bedrijfsontwikkeling van ondernemingen en organisaties om daarmee de ‘bedrijfsbakens’ te beoordelen op hun positie.

zij hebben de bakens verzet