voortkabbelen
of de bakens verzetten?

Als de omstandigheden veranderen, moet je als ondernemer de bakens gaan verzetten.

Welkom, wij zijn De Bakenmeesters en samen met jou verzetten we de bakens! Onze drive is om ondernemers boeiend aan hun bedrijf te laten werken.

Hoe we dat doen? Door samen met de ondernemer de bakens te verzetten! Of het nu gaat om een volgende groeifase, een fusie of directiewisseling, een innovatie of gewoon als klankbord voor de directie, met De Bakenmeesters houd je koers, creƫer je rust en daardoor kun je net wat scherper aan de wind zeilen.

De Bakenmeesters zijn de aanjagers voor boeiend ondernemen. Iedere dag opnieuw. Onze aanpak hangt af van jouw behoefte.

Van strategische plannen tot samen sparren over de toekomst. En altijd verfrissend, soms provocatief, maar bovenal functioneel.

voortkabbelen?

Zeg eens eerlijk. Hoe vaak werk jij aan je bedrijf?

De ervaring leert dat dit (te) weinig gebeurt. De dagelijkse operationele zaken vergen alle tijd waardoor er geen of nauwelijks tijd is om na te denken over de volgende stap van het bedrijf. Het gevolg is altijd druk zijn en vaak achter de feiten aan lopen. Het delegeren van taken is lastig waardoor alle taken als een boemerang bij je terugkomen. Er is onvoldoende perspectief en weinig grip. Je vraagt jezelf af of het nog wel leuk is op deze manier.


of de bakens verzetten?

Slechts een klein aantal ondernemers neemt regelmatig de tijd om even afstand te nemen en te reflecteren. Ze ervaren controle door een stip op de horizon. Een strategische koers waardoor ze sneller kunnen beslissen en inspelen op veranderingen in de markt. Dit zie je ook direct terug in de cijfers waardoor je bedrijf letterlijk en figuurlijk meer waard is. Maar bovenal geeft een strategische koers duidelijkheid waardoor het personeel mee kan denken in de operationele stappen. En dat geeft zowel energie als rust.


ambacht als metafoor

Van oudsher is de ‘bakenmeester’ een nautisch ambacht. De bakenmeester was verantwoordelijk voor een deel van de rivier en hield het tij in de gaten. Het was zijn taak om tijdig de bakens te verzetten zodat de scheepvaart ongehinderd door kon varen. Een prachtige metafoor voor onze werkzaamheden: wij kijken met de ondernemers mee naar de bedrijfskoers en richten ons op de strategische bedrijfsontwikkeling van ondernemingen en organisaties om daarmee de ‘bedrijfsbakens’ te beoordelen op hun positie.

zij hebben de bakens verzet